About us

We deliver zero-emission powertrains for boats

GSM Electric utvecklar, under varumärket GreenStar Marine, tysta och effektiva elmotorer som passar många sorters fritidsbåtar. I dagsläget är det främst segelbåtar, icke-planande båtar som snipor. Med de nya modellerna som kommer under 2023 täcker vi även mindre fiskebåtar och kustnära yrkestrafik.

Båtbranschen i omställning när elmotorn seglar upp som det stora hoppet för miljön

Alla transporter, både på land och till havs, genomgår nu en stor förändring för att minimera negativ påverkan på miljön. Båtlivet kommer att förändras på samma sätt som för bilismen, men det finns en stor skillnad; en båt byter motor två till tre gånger under sin livstid.

Flera biltillverkare planerar att uteslutande sälja elbilar inom en snar framtid. Båtbranschen står inför samma omställning där allt fler länder vidtar åtgärder för att skydda sina ömtåliga sjöar, kanaler och kustnära havsområden från båtar med fossil framdrift.

Marknaden bekräftar tidigare trender, att det finns en stor efterfrågan på elektriska drivlinor som ersätter befintliga dieselmotorer i fritidsbåtar.

Fossilfri framtid

Den växande efterfrågan på eldrivna båtmotorer beror delvis på ökad acceptans hos båtägarna efter att eldrift slagit igenom i bilbranschen. Men en allt viktigare orsak är skärpta lagkrav för användandet av fossila bränslen i olika länder. EU har fattat flera beslut om att från 2025 påbörja utfasningen av fossila bränslen, inklusive sjöfartsbränslen, till förmån för förnybara och mer koldioxidsnåla bränslen.

Stor utbytesmarknad

Utbytesmarknaden är stor, en båt med en livslängd runt 45 år byter motor upp till tre gånger under sin livstid.
Ett system från GSM Electric finns komplett från propeller till kabeln för landström, modulärt uppbyggt för att kunna anpassas i de flesta båttyper.

Båtupplevelsen är den stora behållningen

Det är inte bara miljön som gynnas av eldrift, utan hela båtupplevelsen. Det är enkelt att äga en båt med eldrift, service och underhåll av en elmotor är försumbart jämfört med en dieselmotor.

Dieselångor och motorbuller är borta, nu hörs istället vågskvalp och fågelkvitter samtidigt som du kan prata i normal samtalston under färd.

– Eldrift ger dig en tyst och behaglig upplevelse på vattnet.

Om GSM Electric

Eldrift sedan 1999

Allt hade sin början i slutet av 90-talet, då en grupp svenska ingenjörer startade ett företag för att designa en serie av elektriska drivsystem som började efterfrågas av båtägare på den Svenska marknaden.

Företaget fick stor uppmärksamhet då man hade lyckats att ta fram ett system med mycket hög verkningsgrad och som erbjöd kunden både komfort och säkerhet. Stefan Larsson, ägare till företaget uppfann också ett system för propellerladdning med foldingpropeller som patenterades. Denna teknik använder vi än idag och har gjort systemet helt självförsörjande.

With sufficient power when needed

Our motors are constant speed controlled, which means that they maintain their speed almost regardless of load. This provides a quiet, smooth propulsion while allowing the motor to supply more power when needed and less when it is not needed. In high seas, the motor is far stronger moving up the swell then on the way down.  

The motors’ high torque enables them to carry propeller with a large blade area. This in turn provides a great deal of power that is also direct. This is especially noticeable in difficult wave and wind conditions and when manoeuvring in port.

With an electric inboard, you have an efficient, renewable and sustainable energy source on board. Powerful, silent and safe. GreenStar’s proven and complete electric propulsion systems are design to deliver maximum power and operating time.

 

  • Single or dual assambly, straight shaft or sail drive.
  • Hybrid, propeller charge. there are multiple options.
  • Coupled with minimal maintenence and low operating cost, you will undoubtedly see the benefits for your boat.

Team GSM Electric

Sebastian Ståhl

Software developer

 

Priyanka Uniyal

Software developer