Förtydligande: GreenStar Marine International AB

För dig som har uppmärksammat konkursen av GreenStar Marine International AB, så har företaget ingen koppling till GSM Electric AB (publ).