Stort intresse för nyemissionen i GSM Electric AB

GSM har genomfört två kontanta nyemissioner under perioden september/oktober. Utöver detta har en kvittningsemission genomförts mot några av bolagets fordringsägare som också är delägare och/eller  styrelsemedlemmar. Kvittningsemissionen har genomförts på samma villkor som de kontanta nyemissionerna. 

Totalt har 1 017 292 aktier tecknats i de olika emissionerna, innebärande att cirka 91 procent av nyemissionen tecknats. Av dessa utgjorde 184 364 aktier i kvittningsemission där drygt 2 Mkr kvittats mot aktier. De kontanta nyemissionerna tillför bolaget 9,1 Mkr före emissionskostnader. 

Styrelsen är väldigt nöjd med utfallet i nyemissionen och ser det som ett kvitto på det stora intresse som finns för elektrifiering av båtlivet. 

Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktierna att levereras via Eminova Fondkommissions försorg till samtliga ägare.