NYEMISSION I GSM ELECTRIC

1 MARS – 17 MAJ 2023

Bolagsstämman har den 27 juni 2022 beslutat
om ett bemyndigande till styrelsen att besluta
om nyemission upp till 20 procent av aktie
stocken motsvarande teckning av 1 269 322
nya aktier.

Styrelsen har beslutat den 14 februari 2023 om
en spridningsemission i bolaget. Erbjudandet sker till teckningskurs om 20 kronor per aktie.
Tilldelning av aktier sker enligt “Först till kvarn
principen”, vilket innebär teckning utan vilket
innebär teckning utan företräde för befintliga
aktieägare. Vi full teckning kommer emissionen
att tillföra bolaget 20 miljoner kronor före
emissionskostnader.

I en värld som ställer om…

Politiker och beslutsfattare i allt fler länder förbjuder fossilt bränsledrivna båtar i både sjöar, kanaler och fjordar. Det gäller även för fritidsbåtar, inte bara yrkestrafik.

… gör vi det också!

Vi vill möta denna kommande volymökning genom att låta våra system genomgå en industrialisering där tillverkningen produktionsanpassas och att vi kan hålla fler system i lager för snabba leveranser. Vi vill också förstärka vår organisation med fokus på försäljning och marknadsföring.

För det behöver vi ytterligare rörelsekapital och hoppas på ditt stöd!

 

laddstolpe