Nyemission i GSM Electric

26 sept - 21 nov 2022

Bolagsstämman har den 27 juni 2022 beslutat om ett bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission upp till 20 procent av aktiestocken motsvarande teckning av 1 269 322 nya aktier. Styrelsen har den 15 september beslutat om en spridningsemission i bolaget.

Erbjudandet sker till en teckningskurs om 5 kr per aktie. Tilldelning av aktier sker enligt “Först till kvarn-principen”, vilket innebär teckning utan företräde för befintliga aktieägare. Vid fullteckning kommer emissionen tillföra bolaget totalt dryga 6 miljoner kronor före emissionskostnader.

I samband med nyemissionen arrangerar vi digital företagspresentation via Zoom vid tre tillfällen.

Zoom företagspresentationErbjudande

I en värld som ställer om…

Politiker och beslutsfattare i allt fler länder förbjuder fossilt bränsledrivna båtar i både sjöar, kanaler och fjordar. Det gäller även för fritidsbåtar, inte bara yrkestrafik.

… gör vi det också!

Vi vill möta denna kommande volymökning genom att låta våra system genomgå en industrialisering där tillverkningen produktionsanpassas och att vi kan hålla fler system i lager för snabba leveranser. Vi vill också förstärka vår organisation med fokus på försäljning och marknadsföring.

För det behöver vi ytterligare rörelsekapital och hoppas på ditt stöd!

 

Webbinarier i samband med nyemission

Åsa Snaar Oscar Theen webbinarium

Vi arrangerar webbinarier i samband med pågående nyemission och tar upp frågor som berör nyemissionen.