Nyemission

Kapital till ett renare och tystare båtliv

Det marina livet måste bli hållbart! Den kommer förändras på samma sätt som bilindustrin men det finns en stor skillnad, en båt byter motor två-tre gånger under sin livstid.

Med våra elektriska drivsystem gör vi både nya och äldre båtar helt utsläppsfria. Vi moderniserar den existerande båtflottan och ger alla ett alternativ där man inte behöver kompromissa oavsett om man köper en ny eller begagnad båt.

Emissionsbelopp vid fullteckning:
Maximalt 12 100 000 SEK

Övertilldelningsoption:
Maximalt 8 250 000 SEK

Företrädesrätt:
Nej, nyemissionen är öppen för alla och envar

Emissionskurs:
11 SEK per aktie

Minsta teckningspost:
500 aktier och därefter i poster om 100 st.
Minsta insats är 5 500 kronor.

Teckningstid:
13 – 26 september

Antal aktier i Erbjudandet:
1 100 000 stycken och möjlig utökning med 750 000 stycken

Antal aktier i Bolaget före nyemissionen:
5 320 000 stycken, innebärande ett bolagsvärde om 58,5 Mkr före emissionen.

Emissionsinstitut:
Eminova Fondkommission AB.
www.eminova.se
På Eminovas hemsida kan du teckna aktier online. Vill du hellre använda pappersblankett så finns en anmälningssedel att ladda ner här.

Betalning:
Betalning görs efter besked om tilldelning, omkring den 5 oktober 2021.

Peter ElmlundElektrifiering av båtar, fartyg och färjor är nästa utmaning för att hjälpa klimatet. Politiska initiativ för att stödja denna övergång utarbetas som bäst i många delar av världen. Länder som Norge (nollutsläpp i fjordar 2026), Thailand (starkt statligt stöd) och Storbritannien (stöd på 20 miljoner pund) ligger i framkant. Dessutom arbetar FN och Europeiska unionen politiskt för att stödja övergången.

Hösten 2021 kommer Sverige presentera ett allmänt program för elektrifiering av fordon, som inkluderar båtar och fartyg. Nederländerna har redan förbjudit dieseldrivna båtar i en del kanaler. Tyskland har aviserat förändringar.

Det är en växande efterfrågan på marknaden för elektriska drivsystem inom fritidsbåtar eftersom de erbjuder en tyst, ren och problemfri upplevelse. GreenStar Marine, en pionjär inom elektriska inombordsmotorer med över 20 års erfarenhet, är central i denna utveckling. Vi har utvecklat ett effektivt drivsystem som lämpar sig utmärkt för segelbåtar och andra, icke planande, båtar. Elmotorn och batteriet är integrerade med det egenutvecklade styrsystemet ”Star” övervakar de olika delarnas funktioner.

Motorer och batterier kan därmed uppdateras via Internet i takt med den tekniska utvecklingen, vilket också förlänger livslängden. Övervakningssystem ger också ökad säkerhet för båtägaren eftersom lagrade driftdata kan användas för felsökning. Systemen säljs i kompletta paket med tillbehör som krävs för montering, inklusive drivaxel och propeller. Drivlinorna är lätta att installera, kan hanteras av marinas befintliga personal och laddas både med trefas och vanliga 220 Volts uttag, tillgängliga på de flesta av landets marinor. Vi har hittills huvudsakligen levererat till Sverige men kommer nu att satsa på att nå ut även till den europeiska marknaden. Uppskattningsvis finns 6 miljoner båtar i europeiska vatten och över 10 000 marinor både inåt landet och i kustområden.

GSM har köpt verksamheten och alla rättigheter ur det tidigare bolaget GreenStar Marine International AB. Vi gjorde det då tidigare ägare, efter att ha investerat 20 Mkr i bolaget, inte hade ytterligare möjligheter att finansiera bolaget. Genom affären med GSM kommer GreenStar att kunna avvecklas. GreenStars leverantörer är viktiga även för GSM:s framtid och vi vill att våra leverantörer ska få betalt för sina tjänster och produkter. Därför kommer vi att använda en del av emissionslikviden för att betala säljarbolaget som därmed kan avvecklas.

Välkommen att dela min övertygelse om att båtvärlden står på tröskeln till en förändring som man inte sett sedan ångmaskinerna fasades ut och ersattes av bensin och diesel.

Nu är nästa stora tekniksprång på gång och GSM Electric skall vara en del av detta.

Peter Elmlund, ordförande

Oscar Théen

Vi på GSM tror att en bra båtupplevelse grundar sig i en väl fungerande båt som ger användaren så få bekymmer som möjligt. Under de år som gått sedan vi sålde den första elmotorn har vi lärt oss att det inte räcker med att sälja motor, batteri och reglage. En fungerande båt är så mycket mer.

Baserat på en skalbar plattform har vi skapat drivsystem som sträcker sig hela vägen från propellern till laddkontakten. Enkla, lättinstallerade, optimerade system med laddning under segling, 12 V för hushållsel, integration av solpaneler, hybriddrift, molntjänst, fjärrsupport och mycket mer.

Oscar Théen, medgrundare

Inbjudan till aktieteckning i GSM Electric AB (publ).

Teckningstid 13 – 26 Sept

Informationstillfällen

Bolaget kommer att genomföra digitala informationsträffar i egen regi i samband med nyemissionen. Länk och instruktioner kommer att visas här på denna sida samt skickas via e-post innan mötet.

Välkommen med din anmälan!

21/9 kl 15:00

26/9 kl 11:00

En informationsträff varar i 30 – 45 minuter.

* obligatorisk uppgift