Ett nyhetsbrev från GSM Electric AB (publ)

Efter nyemissionen i september förra året har uppdraget från styrelsen varit tydligt: att förbereda industrialisering och låta största delen av produktionen upphandlas istället för att den sker inhouse.

Vidare förbereder vi oss för att marknadsföra och sälja våra produkter så effektivt som möjligt genom distributörer i Europa. Planen är alltså att rusta för volymproduktion och en effektiv marknadsföring. 

Dokumentation och ny hemsida

Hösten 2021 fokuserade vi våra resurser främst på produktion genom att förbereda dokumentation och granska ritningsunderlag samt en stor del på marknadsföring med en ny hemsida. 

Vi har bytt lokaler! Flytten kanske är ett litet steg för brevbäraren, men ett stort steg för GSM Electric.

Vår uppstart i ny regi och flytt från verkstadslokalen på Sockerbruket 7 till en väl anpassad lokal på Sockerbruket 5 har inneburit en stor förbättring för vår nuvarande verksamhet.

Resursfördelning 2021 vs 2022

Avsevärd tid har lagts på administration i samband med den nyemission som genomfördes i september 2021. För att få fokus och styrfart behövs nu ytterligare uppväxling: Vi ser att administration och dokumentationsarbetet kan minska, och mer fokus på försäljning planeras och förbereds. 
Som resultat av detta kommer alltså mer resurser att läggas på produktion, marknadsföring och försäljning.

Ersättningsaktier

Tidigare aktieägare i GreenStar Marine International AB har erbjudits ersättningsaktier i GSM Electric AB och majoriteten har fått sina aktier levererade.
Några har dock inte svarat på erbjudandet, eller lämnat ofullständiga leveransuppgifter. Är det så, att du fortfarande inte har fått dina aktier, men fortfarande är intresserad? Kontakta oss för färdigställande och leverans.

Åsa Snaar
VD GSM Electric AB (publ)