Om oss

Vi levererar drivsystem för båtar med utsläppsfri teknik

GSM Electric utvecklar, under varumärket GreenStar Marine, tysta och effektiva elmotorer som passar många sorters fritidsbåtar.

I dagsläget är det främst segelbåtar, icke-planande båtar som snipor. Med nya modellerna som är under utveckling täcker vi även mindre fiskebåtar och kustnära yrkestrafik.

Om GSM Electric

Eldrift sedan 1999

Allt hade sin början i slutet av 90-talet, då en grupp svenska ingenjörer startade ett företag för att designa en serie av elektriska drivsystem som började efterfrågas av båtägare på den Svenska marknaden.

Företaget fick stor uppmärksamhet då man hade lyckats att ta fram ett system med mycket hög verkningsgrad och som erbjöd kunden både komfort och säkerhet. Stefan Larsson, ägare till företaget uppfann också ett system för propellerladdning med foldingpropeller som patenterades. Denna teknik använder vi än idag och har gjort systemet helt självförsörjande.

Båtbranschen i omställning när elmotorn seglar upp som det stora hoppet för miljön

Alla transporter, både på land och till havs, genomgår nu en stor förändring för att minimera negativ påverkan på miljön. Båtlivet kommer att förändras på samma sätt som för bilismen, men det finns en stor skillnad; en båt byter motor två till tre gånger under sin livstid.

Flera biltillverkare planerar att uteslutande sälja elbilar inom en snar framtid. Båtbranschen står inför samma omställning där allt fler länder vidtar åtgärder för att skydda sina ömtåliga sjöar, kanaler och kustnära havsområden från båtar med fossil framdrift.

Marknaden bekräftar tidigare trender, att det finns en stor efterfrågan på elektriska drivlinor som ersätter befintliga dieselmotorer i fritidsbåtar.

Fossilfri framtid

Den växande efterfrågan på eldrivna båtmotorer beror delvis på ökad acceptans hos båtägarna efter att eldrift slagit igenom i bilbranschen. Men en allt viktigare orsak är skärpta lagkrav för användandet av fossila bränslen i olika länder. EU har fattat flera beslut om att från 2025 påbörja utfasningen av fossila bränslen, inklusive sjöfartsbränslen, till förmån för förnybara och mer koldioxidsnåla bränslen.

Stor utbytesmarknad

Utbytesmarknaden är stor, en båt med en livslängd runt 45 år byter motor upp till tre gånger under sin livstid.
Ett system från GSM Electric finns komplett från propeller till kabeln för landström, modulärt uppbyggt för att kunna anpassas i de flesta båttyper.

Båtupplevelsen är den stora behållningen

Det är inte bara miljön som gynnas av eldrift, utan hela båtupplevelsen. Det är enkelt att äga en båt med eldrift, service och underhåll av en elmotor är försumbart jämfört med en dieselmotor.

Dieselångor och motorbuller är borta, nu hörs istället vågskvalp och fågelkvitter samtidigt som du kan prata i normal samtalston under färd.

– Eldrift ger dig en tyst och behaglig upplevelse på vattnet.

Med kraft som räcker när det behövs

Våra motorer är varvtalsstyrda vilket innebär att de håller sitt varvtal nästan oavsett belastning. Detta ger en lugn, fin gång samtidigt som motorn tillåts leverera mer kraft när det behövs och mindre när det inte behövs. Vid gång i hög sjö är motorn betydligt starkare på väg upp för vågen än på väg ner.

Motorernas höga vridmoment gör att de orkar bära en propeller med stor bladarea. Detta i sin tur ger mycket och direkt kraft. Speciellt tydligt märks detta vid tuffa våg- och vindförhållanden och vid manövrar i hamn.

Med elinombordare får du en effektiv, förnyelsebar och varaktig energikälla ombord. Kraftfull, ljudlös och säker. GreenStars väl utprovade och kompletta elmotorsystem är dimensionerade för att leverera maximal kraft och driftstid.

 

  • Enkel eller dubbelmontage, rak axel eller S-drev.
  • Hybrid, propellerladdning. Möjligheterna är många.
  • Med därtill minimalt underhåll och billig drift kan du säkert se fördelarna för just din båt.