Nyheter

Kallelse till Årsstämma 2024

Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 juli 2024 kl. 11.00. Plats för stämman: GSM Electric, Hantverksvägen 1 i Sisjön.

Globala förändringar i båtlivet till förmån för både klimat och naturupplevelse

I Europa har flera myndigheter tagit konkreta steg mot att förbjuda fossildrivna båtar och fartyg som en del av bredare initiativ för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna....

Nedåtgående trend i pris på litiumbatterier

I en värld som alltmer ställer om till grön energi, har litiumbatterier blivit en hörnsten i utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Dessa batterier, som är avgörande för att driva allt från...
Kallelse till Årsstämma 2024

Kallelse till Årsstämma 2024

Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 juli 2024 kl. 11.00. Plats för stämman: GSM Electric, Hantverksvägen 1 i Sisjön.

read more
Nedåtgående trend i pris på litiumbatterier

Nedåtgående trend i pris på litiumbatterier

I en värld som alltmer ställer om till grön energi, har litiumbatterier blivit en hörnsten i utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Dessa batterier, som är avgörande för att driva allt från elbilar till förnybar energilagring, har sett en markant prisminskning under...

read more

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2023 i GSM Electric AB (publ) Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juli 2023 kl. 15.00. Plats för stämman: Sockerbruket 5, Göteborg. Rätt att delta och anmälan...

read more
Nu laddar vi inför 2023

Nu laddar vi inför 2023

Bild: Oscat Théen Alla kritiska komponenter är nu beställda hos våra underleverantörer. Preliminära leveranstider överraskar positivt och gör att vi ser med tillförsikt fram emot våren 2023. Våra försäljningsprognoser är utmanande, men känns rimliga att infrias. Fokus...

read more