Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i GSM Electric AB (publ)

 Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 oktober 2021 kl. 11.00. Plats för...

Stort intresse för nyemissionen i GSM Electric AB

GSM har genomfört två kontanta nyemissioner under perioden september/oktober. Utöver detta har en kvittningsemission genomförts mot några av bolagets fordringsägare som också är delägare och/eller ...

Teckningstiden förlängs

Styrelsen i GSM Electric meddelar idag, den 27 september, att teckningstiden i bolagets aktuella nyemission förlängs till den 4 oktober kl 12:00. Anledningen är att några investerare har begärt...
GSM Electric genomför en nyemission

GSM Electric genomför en nyemission

Vi satsar på en ökad marknadsnärvaro Elektriska drivlinor för båtar har utvecklats och marknadsförts under varumärket GreenStar Marine i över 20 år. Grundarna var tidigt ute med idén att omvandla dieseldrivna båtar till elektriska, kanske var man lite väl tidiga. Idag...

läs mer