Nyheter

Lyssna på – Frågor & svar om eldrift

Från den 3 maj 2022 Inspelat webbinarium, säsongens sista, från sittbrunnen av vår Späckhuggare som ska täckas av och göras iordning inför sjösättning. Vi besvarar de vanligaste frågorna vi brukar...

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2022 i GSM Electric AB (publ) Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2022 kl. 15.00....

Lyssna på – Laddinfrastruktur & bestämmelser

Från den 19 april 2022 Inspelat webbinarium där vi för första gången har med en gäst! Michael Koucky, från Koucky & Partners är med och representerar Business Region Göteborg, BRG. Hur sker...

Extrainsatt – Webbinarie 9 dec för servicevarv

Varför erbjuda eldrift för båt? Eftersom länken till Zoom-mötet dessvärre inte kom fram till alla, kör vi ytterligare ett webbinarie där vi går igenom fem viktiga punkter ett servicevarv bör veta vid övergång från diesel till eldrift i båt. Ingen anmälan behövs,...

läs mer
Kjell Ahlberg blir ny ordförande i GSM Electric AB (publ)

Kjell Ahlberg blir ny ordförande i GSM Electric AB (publ)

Vid en extra bolagsstämma den 28 oktober valdes två nya ledamöter till styrelsen i GSM Electric AB (publ); Kjell Ahlberg och Lars Källholm. Styrelsen utgörs därmed av Kjell Ahlberg, som valdes till ny ordförande, Lars Källholm, Peter Elmlund och Staffan Wogenius. Åsa...

läs mer
Stort intresse för nyemissionen i GSM Electric AB

Stort intresse för nyemissionen i GSM Electric AB

GSM har genomfört två kontanta nyemissioner under perioden september/oktober. Utöver detta har en kvittningsemission genomförts mot några av bolagets fordringsägare som också är delägare och/eller  styrelsemedlemmar. Kvittningsemissionen har genomförts på samma...

läs mer
Teckningstiden förlängs

Teckningstiden förlängs

Styrelsen i GSM Electric meddelar idag, den 27 september, att teckningstiden i bolagets aktuella nyemission förlängs till den 4 oktober kl 12:00. Anledningen är att några investerare har begärt extra tid för utvärdering av erbjudandet. Intresset för nyemissionen har...

läs mer