GreenStar

FÖR EN BÄTTRE BÅTUPPLEVELSE

Välj el vid nästa motorbyte

P30shaft-p10sd

Från propeller till landströmskabel

Med GreenStar elinombordare får du en effektiv drivlina med minimalt underhåll och som är billig drift. GreenStars kompletta elmotorsystem erbjuder en ljudlös energikälla dimensionerad för att leverera maximal kraft och driftstid.

Hur byter du till elektrisk inombordare?

Det är enkelt och vi hjälper dig! Läs om hur man dimensionerar propeller, motor och batteripaket. Här får du svar på hur det går till och vad du behöver tänka på.

Kallelse till Årsstämma 2024

Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 juli 2024 kl. 11.00. Plats för stämman: GSM Electric, Hantverksvägen 1 i Sisjön.

Globala förändringar i båtlivet till förmån för både klimat och naturupplevelse

I Europa har flera myndigheter tagit konkreta steg mot att förbjuda fossildrivna båtar och fartyg som en del av bredare initiativ för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Dessa förändringar gör att båtägare behöver överväga elektriska...

Nedåtgående trend i pris på litiumbatterier

I en värld som alltmer ställer om till grön energi, har litiumbatterier blivit en hörnsten i utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Dessa batterier, som är avgörande för att driva allt från elbilar till förnybar energilagring, har sett en markant prisminskning under...

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2023 i GSM Electric AB (publ) Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juli 2023 kl. 15.00. Plats för stämman: Sockerbruket 5, Göteborg. Rätt att delta och anmälan...

Båtbranschen i omställning när elmotorn seglar upp som det stora hoppet för miljön

Alla transporter, både på land och till havs, genomgår nu en stor förändring för att minimera negativ påverkan på miljön. Båtlivet kommer att förändras på samma sätt som för bilismen, men det finns en stor skillnad; en båt byter motor två till tre gånger under sin livstid.

Våra system

Alfaboat

EB-Line: För fixaren

Är i sitt grundutförande mindre omfattande än EC- och P-Line. För dig som vill ha mer utrymme och frihet att laborera själv med ett stabilt system i grunden.

EC-Line: Allt inkluderat

Har samma motor som EB-Line, men med allt inkluderat. För dig som letar efter ett helt system från propeller till ladd-anslutningen.

P-Line: P för Prestanda

Har samma elarkitektur som EC-Line, men med en mer kraftfull och avancerad motor.

STAR uppkoppling

EC- och P-Line kommer med en uppkoppling som innebär ökad trygghet och kontroll över eldriften.