GreenStar

För en bättre båtupplevelse

Välj el vid nästa motorbyte

P30shaft-p10sd

Från propeller till landströmskabel

Med GreenStar elinombordare får du en effektiv drivlina med minimalt underhåll och som är billig drift. GreenStars kompletta elmotorsystem erbjuder en ljudlös energikälla dimensionerad för att leverera maximal kraft och driftstid.

Hur byter du till elektrisk inombordare?

Det är enkelt och vi hjälper dig! Läs om hur man dimensionerar propeller, motor och batteripaket. Här får du svar på hur det går till och vad du behöver tänka på.

Kallelse till extra bolagsstämma i GSM Electric AB (publ)

Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 2 december 2022 kl. 12.00. Plats för stämman: Sockerbruket 5, Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall...

Nu laddar vi inför 2023

Bild: Oscat Théen Alla kritiska komponenter är nu beställda hos våra underleverantörer. Preliminära leveranstider överraskar positivt och gör att vi ser med tillförsikt fram emot våren 2023. Våra försäljningsprognoser är utmanande, men känns rimliga att infrias. Fokus...

Mattias Fredriksson utnämns till ny VD i GSM Electric

Bild: Åsa Snaar och Mattias Fredriksson Styrelsen i GSM Electric meddelar att från 1 november 2022 kommer Mattias Fredriksson som vd leda GSM Electric och fortsätta utvecklings- och tillväxtresan i bolaget . Som nuvarande huvudägare ser styrelsen Mattias bakgrund och...

Ytterligare förlängning av nyemission i GSM Electric

Nyemission 26 sept - 21 nov Styrelsen i GSM Electric meddelar idag, den 1 november, att teckningstiden utökas till som längst den 21 november 2022. Anledningen är att det förs diskussioner med några större investerare som behöver mer tid för att utvärdera erbjudandet...

Nyemission i GSM Electric förlängs

Nyemission 26 sept - 31 okt Styrelsen i GSM Electric meddelar idag, den 11 oktober, att teckningstiden i bolagets aktuella nyemission förlängs till den 31 oktober kl 15:00. Anledningen är att några investerare har begärt extra tid för utvärdering av erbjudandet. Läs...

Båtbranschen i omställning när elmotorn seglar upp som det stora hoppet för miljön

Alla transporter, både på land och till havs, genomgår nu en stor förändring för att minimera negativ påverkan på miljön. Båtlivet kommer att förändras på samma sätt som för bilismen, men det finns en stor skillnad; en båt byter motor två till tre gånger under sin livstid.

Våra system

Alfaboat

EB-Line: För fixaren

Är i sitt grundutförande mindre omfattande än EC- och P-Line. För dig som vill ha mer utrymme och frihet att laborera själv med ett stabilt system i grunden.

EC-Line: Allt inkluderat

Har samma motor som EB-Line, men med allt inkluderat. För dig som letar efter ett helt system från propeller till ladd-anslutningen.

P-Line: P för Prestanda

Har samma elarkitektur som EC-Line, men med en mer kraftfull och avancerad motor.

STAR uppkoppling

EC- och P-Line kommer med en uppkoppling som innebär ökad trygghet och kontroll över eldriften.