Teknik

GreenStars väl utprovade och kompletta elmotorsystem är dimensionerade för att leverera maximal kraft och driftstid.

Följande är våra systemkomponenter som alltid ingår i ditt system.

 

Våra axelsystem är en vidareutveckling av de
traditionella rakaxelsystemen och är i det allra flesta
fall direktkompatibel med dessa. Systemet ger en
enkel installation och dessutom bättre prestanda
vid motorgång, propellerladdning och segling.

S-drevssystemens tunna och fina profil ger lågt
vattenmotstånd. Infästningen i båten är otroligt
enkel tack vare drevets integrerade adapterplatta
som ofta passar direkt på båtens befintliga
fundament.

1. Propeller

Folding
Tillverkad och specialanpassad för oss av Flexofold. Förberedd för våra offeranoder. Designoptimerad både för våra axelrör och befintliga axelrör på marknaden.

Fast
Fast propeller för motorbåtar och för dem som inte vill ha en foldingpropeller.

2. Offeranod

Framtagen för att passa perfekt på propellern och stör på så vis vattnets flöde minimalt

3. Axellager

Ger betydligt lägre friktion än traditionella axellager. Tål att gå torrt på land för tex funktionskontroll av systemet innan sjösättning

4. Axelrör

Standard
För totalt inbyggda propelleraxlar eller frihängande axlar med fast propeller.

Strut
För frihängande propeller axlar med foldingpropeller. Hydrodynamisk design gör propellern mer effektiv vid körning och laddning, samtidigt fås lägre släpmotstånd under segling. Struten gör det svårare för tex tampar att fastna i propellern.

5. Axeltätning

Helt olje- och fettfri. Tack vare sin låga friktion är den tålig och sliter inte på propellaxeln.

6. Propelleraxel

Rostfri 25 mm axel. Standardlängd är 1,5 m

7. Axelkoppling

Ger en extremt rak sammankoppling mellan motor- och propelleraxel. Ger genom sina genomgående bultar en mycket säker sammankoppling mellan motor- och propelleraxel.

8. CCB

Hela båtens kopplingscentral. Hit kopplas inte bara det som har med elmotorn att göra utan även båtens 12 V förbrukare, eventuell solpanel, vindgenerator mm

9. Centralenhet

Centralenheten är hjärnan i systemet och sköter all kommunikation med såväl drivsystemet, batterierna och Star

10. Fartreglage

Tydliga steg ger kontroll över energiförbrukningen. Smidig infälld design gör reglaget lättplacerat och väl skyddat för slag, fötter och tampar.

11. Systemdisplay

Displayen är din väg in i systemet. Här slår du in Pin-koden som låser upp motorn och det är här du ser din förbrukning, batteristatus, systeminformation mm.

12. EcoCharge

Laddning via propellern när du seglar. EcoCharge aktiveras på Systemdisplayen och optimeras ständigt av centralenheten.

13. Antenn

GPS och 4G antenn för kommunikation med omvärden, räckviddsdata mm

14. Motor

Ihop med våra dämpade motorfästen ger våra lågvarviga och vridstarka motorer en kraftfull, tyst och behaglig gång som presterar år efter år.

15. Batteriladdare

Laddar dina batterier på ett korrekt och säkert sätt utan att överbelasta elnätet.

16. Kablar

Smidig, slitstark, mångtrådig och förtennad neoprenkabel

17. Batteri

Litium eller bly. Typ och antal anpassade efter system