Made in Gothenburg

Våra väl utprovade och kompletta elmotorsystem är dimensionerade för att leverera maximal kraft och driftstid.

Tekniköversikt

Våra axelsystem är en vidareutveckling av de traditionella rakaxelsystemen och är i det allra flesta fall direktkompatibel med dessa. Systemet ger en enkel installation och dessutom bättre prestanda vid motorgång, propellerladdning och segling.

S-drevssystemens tunna och fina profil ger lågt vattenmotstånd. Infästningen i båten är mycket enkel tack vare drevets integrerade adapterplatta som ofta passar direkt på båtens befintliga fundament.

P30 Sail Drive

Följande är våra systemkomponenter som alltid ingår i ditt system.

Drivaxel
1. Propeller

Folding
Tillverkad och specialanpassad för oss av Flexofold. Förberedd för våra offeranoder. Designoptimerad både för våra axelrör och befintliga axelrör på marknaden.

Fast
Fast propeller för motorbåtar och för dem som inte vill ha en foldingpropeller.

5. Axeltätning

Helt olje- och fettfri. Tack vare sin låga friktion är den tålig och sliter inte på propellaxeln.

2. Offeranod

Framtagen för att passa perfekt på propellern och stör på så vis vattnets flöde minimalt.

6. Propelleraxel

Rostfri 25 mm axel. Standardlängd är 1,5 m.

3. Axellager

Ger betydligt lägre friktion än traditionella axellager. Tål att gå torrt på land för tex funktionskontroll av systemet innan sjösättning.

7. Axelkoppling

Ger en extremt rak sammankoppling mellan motor- och propelleraxel. Ger genom sina genomgående bultar en mycket säker sammankoppling mellan motor- och propelleraxel.

4. Axelrör

Standard
För totalt inbyggda propelleraxlar eller frihängande axlar med fast propeller.

Strut
För frihängande propeller axlar med foldingpropeller. Hydrodynamisk design gör propellern mer effektiv vid körning och laddning, samtidigt fås lägre släpmotstånd under segling. Struten gör det svårare för tex tampar att fastna i propellern.

8. CCB

Common Connection Box - Gemensam anslutnigsbox för all el ombord

Hela båtens kopplingscentral. Hit kopplas inte bara det som har med elmotorn att göra utan även båtens 12 V förbrukare, eventuell solpanel, vindgenerator mm.

12. EcoCharge

Star Cloud Connection

Laddning via propellern när du seglar. EcoCharge aktiveras på Systemdisplayen och optimeras ständigt av centralenheten.

16. Kablar

Kablage för GreenStar elmotorsystem

Smidig, slitstark, mångtrådig och förtennad neoprenkabel.

9. Centralenhet

GreenStar Marine centralenhet för för båtens elmotorsystemet

Centralenheten är hjärnan i systemet och sköter all kommunikation med drivsystemet, batterierna och Star molntjänst.

13. Antenn

Antenn för GPS och 3G för GreenStar system elmotor båt

GPS och 4G antenn för kommunikation med omvärden, räckviddsdata med mera.

17. Batteri

Victor Litium batteri

Litium från Victron, AGM eller blykol. Typ och antal anpassade efter dina behov.

10. Fartreglage

Fartreglage för GreenStar elmotor båt

Tydliga steg ger kontroll över energiförbrukningen. Smidig infälld design gör reglaget lättplacerat och väl skyddat för slag, fötter och tampar.

14. Motor

GreenStar elmotor E-20

Ihop med våra dämpade motorfästen ger våra lågvarviga och vridstarka motorer en kraftfull, tyst och behaglig gång som presterar år efter år.

11. Systemdisplay

Display för GreenStars elmotor-system EC och P-linjerna

Vår display är vägen in i systemet. Med en pinkod låser du upp motorn och här ser du din förbrukning, batteristatus, systeminformation med mera.

15. Batteriladdare

Batteriladdare

Laddar dina batterier på ett korrekt och säkert sätt utan att överbelasta elnätet.