I en värld som alltmer ställer om till grön energi, har litiumbatterier blivit en hörnsten i utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Dessa batterier, som är avgörande för att driva allt från elbilar till förnybar energilagring, har sett en markant prisminskning under de senaste åren.

För GSM Electric innebär detta inte bara möjlighet att minska kostnaderna, utan även att göra våra avancerade litiumbatterier mer tillgängliga för en bredare kundkrets. 

Att batteripriserna väntas minska drivs på av en ökad efterfrågan på elbilar, expansionsplaner för elnätet i Kina och USA samt lagstiftning inom EU som kommer att driva upp kostnaderna på fossilt bränsle.

From July 2023 through summer 2024, battery cell pricing is expected to plummet by over 60% (and potentially more) due to a surge in EV adoption and grid expansion in China and the U.S.

PV Magazine, mars 2024

Bloomberg NEF rapporterar också att priset på litiumjonbatteripaket har nått en rekordlåg nivå på $139/kWh, vilket är en minskning med 14% från 2022 till 2023. Denna minskning drivs av fallande priser på råmaterial och komponenter parallellt med en ökad produktionskapacitet.

Fördel GSM Electric när priserna sjunker

Branschtrenden gör att vi på GSM Electric kan genomföra en prisminskning för våra kunder. Från 1 april sänker vi priset på våra litiumbatterier! 25% prissänkning för vårt 5 kW litiumbatteri.

Detta erbjudande gör det ännu mer tillgängligt för dig som kund att investera i hållbar teknik och bidra till en renare framtid.

För GSM Electric innebär det kostnadsbesparingar längs produktionskedjan vilket gör våra produkter mer tillgängliga för en bredare kundkrets.

Målet mot grön omställning driver på teknikutvecklingen och kan skapa förbättringar som exempelvis längre räckvidd, snabbare laddning och där vår molnbaserad mjukvara STAR integreras med andra smarta marina system.

 

Vilken drivlina passar din båt?

Ta del av våra erbjudanden och få en smidig och fördelaktig övergång till eldrift med GSM Electric.