Vi har samlat information som ger svar på några av de vanligaste frågorna som vi får angående det som har uträttats i både GreenStar Marine International AB (“GSMI“) och GSM Electric AB (publ) (“GSME“).

Vad har hänt i GSMI?

Erbjudande om ersättningsaktier

Verksamheten i GSMI flyttades i slutet av maj 2021 till ett nytt bolag för att möjliggöra fortsatt utveckling av bolaget och dess produktserie. Samtliga tidigare aktieägare i GSMI har därmed fått erbjudande om ersättningsaktier i det nya bolaget GSME.

Vad händer med aktieägarna som är kvar i GSMI?

Samtliga aktieägare i GSMI har erbjudits ersättningsaktier i GMSE. Man har dock kvar aktierna även i GSMI, men detta bolag beräknas inte ha någon verksamhet kvar.

Vad har hänt i GSME?

Nyemissioner och kvittningsemission

GSME har genomfört två kontanta nyemissioner under perioden september-oktober. Den första nyemissionen var ett erbjudande till befintliga aktieägare i GSMI att teckna nya aktier i GSME, den andra var riktad till allmänheten.

De kontanta nyemissionerna har tillfört bolaget 9,1 Mkr före emissionskostnader som kommer användas för att bygga upp bolaget och öka försäljningskapaciteten.

Utöver detta har en kvittningsemission mot några av bolagets fordringsägare genomförts på samma villkor som de kontanta nyemissionerna.

Vad händer om man missar att svara på erbjudandet om ersättningsaktier?

Om du är aktieägare men inte har lämnat in dina uppgifter ännu kan du göra detta till oss via e-post emission@gsmelectric.com fram till och med 31 december 2021. Vi samlar ihop de som hör av sig och lämnar till Eminova Fondkommission (”Eminova”) för hantering i början av januari.

Båda nyemissionerna är avslutade. Vad händer nu?

I den första nyemissionen till befintliga aktieägare i GSMI, har samtliga som tecknat sig betalat för sina aktier och leverans av tecknade aktier, utbytesaktier och teckningsoptioner pågår via Eminova. Alla som anmält korrekta kontouppgifter bör ha fått sina aktier innan oktober månads slut.

I den andra nyemissionen riktad till allmänheten har tilldelning meddelats genom utsänd avräkningsnota. När alla som har tecknat sig för aktier har betalat in, kommer samma procedur som ovan att äga rum. Vi räknar med att aktier kommer att kunna levereras till VP-konto/depå i mitten-slutet av november. Om något ändrar denna tidplan kommer vi att meddela detta.

Notera att sista betalningsdag har passerat och att betalning inte dras från angiven depå utan du behöver själv göra en inbetalning till Eminova.

Kan jag köpa eller sälja aktier i GSME?

Eftersom GSME inte är noterat på börsen är aktierna i bolaget inte tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktierna noteras. Du får därför tills vidare själv hitta köpare eller säljare för aktier i GSME.

Bolagets ledning siktar dock på att notera bolagets aktier vilket möjliggör aktieägare att enkelt köpa och sälja aktier över marknaden.

Vad är planen med utvecklingen av GSME?

Bolaget har tack vare sin fulltecknade nyemission möjligheten att genomföra den utvecklingsplan som ledningen har satt för att vidareutveckla produkterna och skala upp produktions- och försäljningskapaciteten.

Hur följer jag utvecklingen av GSME aktien?

Vi uppdaterar vår hemsida gsmelectric.com regelbundet. Prenumerera gärna på våra nyheter genom att registrera dig med formuläret i sidfoten nedan.