Kallelse till Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2023 i GSM Electric AB (publ) Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juli 2023 kl. 15.00. Plats för stämman: Sockerbruket 5, Göteborg. Rätt att delta och anmälan...
Industrialisering & kommersialisering

Industrialisering & kommersialisering

Ett nyhetsbrev från GSM Electric AB (publ) Efter nyemissionen i september förra året har uppdraget från styrelsen varit tydligt: att förbereda industrialisering och låta största delen av produktionen upphandlas istället för att den sker inhouse. Vidare förbereder vi...
GSM Electric genomför en nyemission – 2021

GSM Electric genomför en nyemission – 2021

Vi satsar på en ökad marknadsnärvaro Elektriska drivlinor för båtar har utvecklats och marknadsförts under varumärket GreenStar Marine i över 20 år. Grundarna var tidigt ute med idén att omvandla dieseldrivna båtar till elektriska, kanske var man lite väl tidiga. Idag...