Vi satsar på en ökad marknadsnärvaro

Elektriska drivlinor för båtar har utvecklats och marknadsförts under varumärket GreenStar Marine i över 20 år. Grundarna var tidigt ute med idén att omvandla dieseldrivna båtar till elektriska, kanske var man lite väl tidiga.

Idag finns helt andra förutsättningar för eldrift, bilindustrin driver på utvecklingen av batterier vilket är en förutsättning för att båtar också skall kunna elektrifieras på ett bra sätt.

Teckningstiden är 13 – 26 september.

Teaser »

Memorandum »