Bild: Oscat Théen

Alla kritiska komponenter är nu beställda hos våra underleverantörer. Preliminära leveranstider överraskar positivt och gör att vi ser med tillförsikt fram emot våren 2023. Våra försäljningsprognoser är utmanande, men känns rimliga att infrias.

Fokus är ju i första hand på de mest kritiska komponenterna med långa ledtider och som utgör en bristvara, som artiklar där halvledare ingår, säger Oscar Théen, CTO på GSM Electric.