Bild: Åsa Snaar och Mattias Fredriksson

Styrelsen i GSM Electric meddelar att från 1 november 2022 kommer Mattias Fredriksson som vd leda GSM Electric och fortsätta utvecklings- och tillväxtresan i bolaget . Som nuvarande huvudägare ser styrelsen Mattias bakgrund och erfarenhet inom bolaget som mycket attraktiv för att bidra till att genomdriva bolagets strategi och därigenom skapa ökade aktieägarvärden. Mattias tar över efter Åsa Snaar som fortsätter inom företaget som marknadschef.

Säkrar upp kritiska komponenter inför kommande säsong

Vårt fokus är nu att säkerställa leveranser till våra kunder inför kommande säsong 2023. Med redan stor efterfrågan tar vi höjd för kommande volymökning och arbetar samtidigt med att utöka produktsortimentet. Därmed kan vi erbjuda drygt 80 procent av befintliga fritidsbåtar en elektrisk drivlina som passar deras behov, säger Mattias Fredriksson.