Den ökande elektrifieringen av fritidsbåtar innebär att behovet av att tillgängliggöra infrastrukturen för laddning av batterier ökar.

De flesta hamnar har redan ett elnät anpassat för laddning av batterier för den utrustningen som finns ombord.

Vi använder ju oss av en hel del elektroniska hjälpmedel ombord som till exempel plottrar, radar, ekolod, lanternor för att synas i mörker, elektriska länspumpar, kylskåp för vår mat och värmare för att hålla kylan borta. Vi kommunicera med VHF-radio och nästan alla har en mobil som behöver laddas då och då. Men det saknas laddinfrastruktur för att klara laddningen av de större batterikapaciteter som krävs för elektrifierade fritidsbåtars framdrift. I takt med att batterierna blir allt större ökar också kraven på laddutrustningen.

Batteriernas kapacitet är nu så bra att räckvidden tillgodoser de flesta båtägares behov. Den allt större efterfrågan ihop med acceptansen för och utbredningen av elbilar förväntas smitta av sig på mer och mer på fritidsbåtar.

Ett stort hinder är, enligt en enkät gjord av Ramboll, begränsningar i nuvarande laddinfrastruktur, vilket skapar oro för räckvidd och minskar på fritidsbåtsanvändarens frihet.

Vi är intresserade av hur planerna ser ut för en utbyggnad av laddinfrastrukturen i Sveriges hamnar och runt om i övriga Europa. Hur ligger vi till i en sådan jämförelse och hur ser bestämmelserna ut kring denna utbyggna

Vi lyfter frågan ihop med BRG

Därför bjuder vi in Business Region Göteborg till ett webbinarium kring laddinfrastrukturen och vill lyfta alla frågor kring denna. Med oss har vi Michael Koucker, senior mobilitetskonsult, representant för Business Region Göteborg.

Vad undrar du och vad vill du veta, vilka aspekter tycker du är viktiga och vilka åsikter vill du lyfta fram?

Kom och var med via länk den 19 april kl 11.00.

› › Klicka in dig här! › ›