Presentationer

Filmer och webinarer

Investerarafton

Investerarafton

I maj 2021 förvärvade GSM Electric hela den verksamhet som tidigare bedrevs i GreenStar Marine International. För att på ett effektiv sätt exploatera bolagets möjligheter genomför bolaget en nyemission för att få kapital till denna expansion. Presentation av CFO...

A world in need of change

A world in need of change

We are a part of the solution with our electric propulsion systems for boats. Join us! 1:28 min