GSM Electric genomför en nyemission – 2023

TECKNA DINA AKTIER HÄR!SE TEASER

Nu genomför GSM Electric en nyemission för att kunna möta den ökade efterfrågan på elektriska båtmotorer.

Teckningstiden är 1 mars – 17 maj 2023.

”I takt med den gröna omställningen har vi sett en enorm efterfrågan på våra produkter. Bara under hösten 2022 fick vi in mer än 1000 förfrågningar från båtägare som vill byta ut sina mullriga dieselmotorer till tysta, eldrivna sådana. 
Vi hoppas att nyemissionen kan ge oss rörelsekapital att möta kommande volymökning för att kunna säkra snabba leveranser av tysta, gröna och effektiva elmotorer. 
Vi vill också förstärka vårt fokus på försäljning och marknadsföring för att kunna hålla den snabba försäljningstakt vi planerat.”


– Mattias Fredriksson, CEO

Elektrifieringen har bara börjat

Både den landbaserade och den havsbaserade transportsektorn genomgår nu en stor omställning för att minska negativ påverkan på miljön. Samma förändring som privatbilsmarknaden har genomgått, kommer även båtmarknaden att göra och inget företag är så förberedda som vi är. Vi har jobbat med eldrivna båtmotorer i 20 år, har testade och färdiga produkter och har redan sålt över 500 system till nöjda kunder världen över.

 

Den stora skillnaden mellan båt och bil är att en båt har en mycket längre livslängd. En båt med en livslängd på runt 45 år byter motor upp till tre gånger under sin livstid. Våra väl utprovade och kompletta elmotorsystem är dimensionerade för att leverera maximal kraft och driftstid.

 

Läs mer om vår teknik här

Vi har som plan med verksamheten att:

  • Erbjuda kontantfri finansiering till slutkund och därmed förenkla köpbeslutet.
  • Utveckla dubbelanvändning av batterier som en avgörande faktor till att få ner investeringskostnaden av en elektrisk drivlina.
  • Genom lagerfinansiering få möjlighet att köpa in större kvantiteter för att kunna erbjuda snabba leveranser.
  • Utöka produktsortimentet med att lansera systemen P10, P20, P45.
  • Bygga upp ett affärsområde mot stadsnära yrkestrafik som inkluderar småskaligt fiske (SSF, Small-scale fisheries).
  • Utöka molntjänsten STAR till en smart båtapplikation genom att koppla upp system

Emissionserbjudandet i korthet

Aktie: Stamaktier i GSM Electric AB (Publ).
Teckningskurs: 20 SEK per aktie.
Teckningspost, antal aktier: 200 st, därefter fritt antal.
Antal nyemitterade aktier: 1 000 000.
Emissionsbelopp: 20 MSEK före emissionskostnader
Värdering innan emissionen: 131 MSEK.
Period: 1 mars 2023 – 17 maj 2023.

Teckna dina aktier här!

Dokument för

nedladdning

De senaste nyheterna

Begränsade öppettider under sommaren

January 21, 2023

Nu laddar vi inför 2023

December 21, 2022

Höstens webbinarier – start 6 sept

November 05, 2022

GSM Electric genomför en nyemission – 2023

October 13, 2022

Styrelsemedlemmar

Mattias Fredriksson

Bengt Kylen

Peter Elmlund