Investerarafton

Investerarafton

I maj 2021 förvärvade GSM Electric hela den verksamhet som tidigare bedrevs i GreenStar Marine International. För att på ett effektiv sätt exploatera bolagets möjligheter genomför bolaget en nyemission för att få kapital till denna expansion. Presentation av CFO...