Från den 22 mars 2022

Nytt inspelat webbinarium där vi pratar om elmotorn och funktion. Vilken typ av elmotor skulle du välja? Välkommen att lyssna!

28:24 min

Innehåll:

  • Typ av elmotorer
  • Motorprinciper
  • Tekniska lösningar: Sail drive, rak axel, POD. För- och nackdelar
  • Praktiskt användande – skillnader jämfört med diesel