This content has been archived. It may no longer be relevant

Styrelsen i GSM Electric meddelar idag, den 27 september, att teckningstiden i bolagets aktuella nyemission förlängs till den 4 oktober kl 12:00. Anledningen är att några investerare har begärt extra tid för utvärdering av erbjudandet.

Intresset för nyemissionen har varit stort och styrelsen välkomnar alla nya aktieägare. Besked om tilldelning och tid för betalning meddelas snarast efter att teckningstiden avslutats.