This content has been archived. It may no longer be relevant

Elektrifieringen har bara börjat

Alla transporter både till havs och på land genomgår nu en omställning för att minimera negativ påverkan på miljön.
Båtlivet kommer att förändras på samma sätt som privatbilismen med den stora skillnaden; en båt byter motor två till tre gånger under sin livstid.

Nu genomförs en nyemission i syfte att tillföra GSM Electric rörelsekapital för att kunna bygga lager och möta en ökad efterfrågan på marknaden med säkrade och snabba leveranser.

Teckningstiden är 26 sept – 10 okt.

Till teckningserbjudande »