Kjell Ahlberg blir ny ordförande i GSM Electric AB (publ)

This content has been archived. It may no longer be relevant

Vid en extra bolagsstämma den 28 oktober valdes två nya ledamöter till styrelsen i GSM Electric AB (publ); Kjell Ahlberg och Lars Källholm. Styrelsen utgörs därmed av Kjell Ahlberg, som valdes till ny ordförande, Lars Källholm, Peter Elmlund och Staffan Wogenius. Åsa Snaar lämnar styrelsen men kvarstår som VD.

Kjell Ahlberg arbetar idag som egen företagare sedan 2017 med uppdrag som rådgivare till styrelse och vd i olika organisationer. Kjell har från 2002-2017 haft flera ledande befattningar inom Landsorganisationen i Sverige (LO) med uppgift att inför styrelsen ansvara för och leda den finansiella verksamheten inom LO med särskild vikt på den affärsmässiga verksamheten och placering av LOs tillgångar.

Kjell har även en lång bakgrund av styrelsearbete som både ordförande och ledamot, samt är initiativtagare till en standard för hållbara finansiella investeringar, (ESG4Real).

Lars Källholm har 35 års erfarenhet inom investment banking och kapitalförvaltningsbranschen, bland annat som MD på UBS. Han har varit ansvarig för flera större transaktioner i olika tillgångsslag. Lars har också forskat inom tillämpad ekonomi med fokus på performance och attribution. En del av hans avhandling har presenterats offentligt, exempelvis i ”The Journal of Performance Measurement”.

Peter Elmlund har en bakgrund som entreprenör inom E-handel och Media. Som VD och grundare har han tagit ehandelsföretaget BlueMarx till börsen. Idag arbetar han sedan 2002 på Ax:son Johnson Stiftelsen som ansvarig för ett forskningsprogram inom hållbara städer.

– Vi hälsar Kjell och Lars varmt välkomna till styrelsen i GSM Electric. Vi ser fram emot den förstärkning av kunskap, erfarenhet och nätverk som tillförs bolaget, säger Åsa Snaar, VD i GSM Electric.

Kontaktpersoner:

Kjell Ahlberg, styrelseordförande, 0703-75 25 24
Åsa Snaar, VD073­­9-30 65 20